Välkommen till CleanDent Sweden AB. Vi är ett familjeföretag som tillverkar och säljer en unik tandsug (Clean Up) som vid borrning i amalgam kraftigt minskar exponeringen av kvicksilverånga och amalgampartiklar för tandvårdspersonal och patienter. Tidigare tillverkades också ett luftfilter som reducerade kvicksilverångor. Den verksamheten kommer så småningom att återupptas och ännu finns några enstaka exemplar att köpa. Är du intresserad tag kontakt med oss.

Vårt kontor ligger i Orsa i Dalarna och härifrån distribuerar vi också våra produkter över hela världen.