Clean Up® Bruksanvisning

Clean Up® Tandsug består av tre delar: Sugdosa, Handtag, Adapter, (2 storlekar). Alla delar är tillverkade av miljövänlig plast. Clean Up är CE-märkt av anmält organ CE 0402.

Anslutning

  • Clean Up® Tandsug kan anslutas till sugledningar med 11 mm och 15/16 mm koppling. Välj den adapter som passar och kläm fast den på handtagets baksida. Adaptern sitter hårt för att inte lossna under behandlingen.
  • Sätt fast en sugdosa över de två pinnarna längst fram på handtaget.
  • Anslut Clean Up® Tandsug till sugledningen.

Användningsinstruktion

Fastän det vid första anblicken inte tycks vara särskilt svårt att använda Clean Up® Tandsug har klinisk erfarenhet visat att det är nödvändigt att iaktta några grundläggande principer för att uppnå högsta effektivitet.

  • Placera sugdosan över den tand som skall behandlas och se till att sugdosan sluter tätt mot tandköttet. Ju tätare desto bättre effekt. I vissa situationer (t.ex. vid användning tillsammans med kofferdamduk) kan det vara nödvändigt att med sax ansa sugdosans ”läppar” så att de tätar ordentligt. Det kan också uppstå situationer då man, för att komma åt med borren, måste luta sugdosan. Man kan då täta glipor mellan sugdosan och tandköttet med avtrycksmedel, vax eller liknande.
  • Clean Up® Tandsug har bästa effekt vid utsuget från sugdosan. Placera därför sugdosans utsug mot den del av tanden där borrningen skall ske (fig 1). En luftkanal skapas då efterhand i tanden vilket gör att sugen blir effektivare ju mer man borrar. Börjar man borra med utsuget ”på andra sidan tanden” (fig 2) hindrar tanden luftströmmen mer och mer. Det vinklade handtaget är konstruerat så att man skall kunna vända sugen 180 grader.
  • Det är viktigt att hålla borren vinkelrätt mot sugdosans överkant (fig 3). I annat fall kastar borrens rotation kylvatten och partiklar ut ur sugdosan (fig 4). Om borren måste hållas snett, håll då även Clean Up® Tandsug snett mot tanden, alltid 90° mot borren. Täta med avtrycksmedel, vax eller liknande om så behövs.
  • Minska kylvattenflödet om det stänker över kanten på sugdosan.
  • Eftersom sugdosan är mycket svår att sterilisera kastas den efter behandlingens slut. Adaptern bryts loss från handtaget och båda delarna diskas med vatten, gärna med hjälp av en liten flaskborste och autoklaveras därefter i högst 134° C.
  • VARNING: Sugdosan får pga infektionsrisk inte återanvändas.

bruksanvisning

Här finns bruksanvisningen som PDF för utskrift.                    CE 0402